Seminar Kemuslimahan – Politeknik Negeri Malang, 14 Januari 2017